Samarbejdspartnere

Hos AMBIZZION tror vi på værdien af et tæt og forpligtende samarbejde med vores strategiske samarbejdspartnere .

Udgangspunktet for AMBIZZION og vores strategiske samarbejdspartnere er altid, at vi hver især har fokus på vores kerneydelse, dvs. vi bifalder 100% ordsproget ”skomager bliv ved din læst”. Kendetegnede for det samarbejde, vi har/får med kommende samarbejdspartnere er således, at vi hver især har stærke kompetencer på vores fagområde. Et andet væsentligt kendetegn er, at vi har et grundlæggende ens værdisæt og indstilling til at servicere kunder. Med ovenstående udgangspunkt tror vi på, at vi kan tilføre merværdi i de ydelser, vi leverer til kunderne, så ”1+1= 3.

SAMARBEJDSPARTNER: Artlinco A/S

Artlinco er i stand til at yde kompetent rådgivning og kan varetage professionel gennemførelse af et projekt, hvor vi hos AMBIZZION sikrer, at de rette kompetencer og personprofiler er til rådighed og bliver sat i spil. Sammen sørger vi for gennemførelse af de innovative projekter og tiltag både i forhold til interim-, projekt- og fastansættelser.

Vi udgør i fællesskab en stærk enhed, når vi hjælper erhvervslivet med udvikling og  implementering af f.eks. innovations- og udviklingsprojekter, hvor fleksibilitet og specifikke kompetencer kan være en fordel at trække ind i virksomheden på interimbasis.

Hvorfor Artlinco A/S?

Artlinco er en strategisk designvirksomhed. Artlinco hjælper deres kunder med holistisk innovation og produktudvikling og kan bidrage til den samlede proces fra idé til markedsintroduktion – eller til delprocesser – alt efter ønske.

En vigtig fællesnævner for Artlinco´s mere end 300 succesfulde projekter er, at de arbejder i tværfaglige teams. Her skabes scenarier og løsninger, der er baseret på et perfekt miks af kundeindsigt, analyse, data, kreativitet, teknisk kompetence og erfaring.

Med deres erfaring, tværfaglige team, solide og effektive metodeapparat samt deres dybe indsigt i menneskelig adfærd er Artlinco unikke i Danmark.

Artlincos team omfatter bl.a.:

• MBA og Business Development Engineers. De sikrer det strategiske og analytiske grundlag for virksomhedens udviklingsprojekt og synliggør business case og ROI.

• Industrielle designere. De arbejder med de kreative aspekter og visualiserer bl.a. features og Unique Selling Points.

• Ingeniører. De konstruerer produkterne og sikrer, at de kan massefremstilles inden for de økonomiske rammer, der er opstillet i jeres business case.

På tværs af teamet arbejder Artlinco med kommunikation og markedsføring og sikrer, at nye produkter når ud over rampen og helt i mål. Møder Artlinco et behov, der ikke kan dækkes inhouse hos Artlinco, trækker de på bl.a. AMBIZZIONs omfattende og kompetente netværk inden for et bredt udsnit af brancher og faggrupper.

Artlinco og AMBIZZION er derfor din og din virksomheds tryghed for kunne sætte det rette team til et givet projekt. Og for at den strategiske produktudvikling bliver en succes.

http://www.artlinco.com/

Eksempler på interim-innovation:

1:

Da forsyningsselskabet TREFOR i 2012 stod med et ønske om at udvikle og producere et innovativt elektrisk køretøj, havde de ingen udviklingsafdeling til den type projekter. Derfor blev udvikling af både forretningsgrundlag, markedsanalyse, design, konstruktion, leverandørkontakt og projektledelse overladt til ARTLINCO.

Resultatet blev cargo-scooteren Tripl, som blev lanceret i sommeren 2015. Se mere her: http://da.tripl.com/

2:

Virksomheden Roblon råder over en udviklingsafdeling, med højt kompetenceniveau og høj anciennitet. Da de ved årsskiftet 2015-16 stod med en udfordring om at opdatere og opsamle data fra en maskine til lyslederproduktion, var delprojektet omkring sensor-teknologi midlertidig udenfor deres kompetenceområde.

ARTLINCO virkede derfor som interim udviklingsafdeling, og udviklede i samarbejde med Roblon ”Roblon Concentric Low Tension Binder CB-2lt”, som blev lanceret på Wire-messen i maj.

3:

Gea-Mullerup udvikler og producerer forderudstyr til landbruget. Et af produkterne, et såkaldt foderbord, var pga. konkurrencesituation og for megen intern justering og ”lap på lap”udvikling blevet for dyr.

I tæt samarbejde med Gea-teamet blev et nyt foderbord udviklet – med væsentlig reduceret stykliste samt kostprisreduktion på 25%.

Se mere: http://www.jhstaldservice.dk/wp-content/uploads/2015/11/DairyFarming_GM17_Feed_Bunker_Brochure_EN_0315_tcm11-21040.pdf