rekruttering og headhunting

Vi er specialist- og kompetencejægerne. Via nærvær, vedholdenhed og fokus på at opsøge (searche) kandidater med rette kompetencer og potentialer, bidrager vi til udviklingen i din virksomhed.

Interim - udlejning

Vi er eksperter i bemandingsløsninger indenfor olie og gasvindbranchen, samt fødevare– og medicinalindustrien. Vi hjælper dig der har brug for at styrke virksomheden med gode kandidater og professionel rådgivning.

Team AMBIZZION

Vores 2 selvstændige forretningsområder bindes sammen under den fælles mission

Vi opnår en fælles synergi, når vi anvender vores respektive netværk og kandidatdatabaser i ind- og udland. Det knowhow vi fælles har og den sparring vi anvender er til gavn for, at kunne hjælpe virksomheder med at sætte det helt rigtige hold med rette personlige som faglige kompetencer. Dét uanset, om vi taler rekruttering  af profiler, som f.eks. specialist eller leder, i det ene forretningsområde eller når der er tale om at tilbyde i udlejning af profiler med de helt rigtige og specifikke faglige kompetencer i det andet forretningsområde, i AMBIZZION Interim.

Hos AMBIZZION siger vi:

Vi efterlever gamle håndværksdyder som:

  • Grundighed
  • Vedholdenhed
  • Ansvarlighed
  • Ordholdenhed

Grundighed og vedholdenhed fører os ”to spadestik dybere”.

Ansvarlighed og ordholdenhed betyder, at vi løser opgaven.

AMBIZZION er et stærkt hold af modne mennesker. Vi har stor indsigt i kunders kultur og kandidaters personlighed. Vi sikrer tryghed for alle parter i processen.

Med faglig stolthed og mennesket i centrum som omdrejningspunkt arbejder vi på tværs af mange brancher og fagområder, og vi lykkedes hermed, fordi vi er i stand til at forstå forretningen, branchen og fagområdet, samtidigt med at vi har opbygget et stærkt og brugbart netværk på de forskellige branche- og fagområder.

Vi hjælper kunder og kandidater 
der kan, tør og vil
 et skridt nærmere deres mål
 med klare ydelser og (k)ærlige skub.

Team Ambizzion - Rekruttering med værdi