Search - amBizzion

Hvad oplever AMBIZZION som motiver for at skifte job?

 

Som en konsekvens af, at vi i team AMBIZZION har fokus på at finde specialister og ledere via vedholdende search, anvender teamet mange ressourcer på at være i konstant dialog med potentielle kandidater.
Inspireret af nyligt offentliggjort analyse fra IDA (find link nedenfor ) har vi reflekteret over hvilke årsager vi i vores kandidatkontakt har oplevet som ønske om og åbenhed for et jobskifte, hos vore kandidater. Vi har fundet et klart sammenfald i de tre væsentligste årsager til jobskiftet som værende mangel på faglige udfordringer, utilfredshed med nærmeste chef (dvs. utilfredshed med ledelsesstilen) og manglende karrieremuligheder.
Imidlertid kan vi samtidig tilføje, at vi også har oplevet samme årsager i relation til kommercielle og administrative stillinger – og altså ikke udelukkende i forhold til tekniske stillinger, som IDA’s analyse fortrinsvist vedrører.
Derudover peger vore oplevelser ligeledes på et par andre interessante forhold – uanset det vedrører tekniske, kommercielle eller administrative kandidater – nemlig:
– at endnu en væsentlig årsag til ønske t om jobskifte er manglende overensstemmelse mellem egne personlige værdier og de værdier og i særdeles den kultur, som kandidaten skal fungere i. Tendenser er gældende for såvel kommercielle, administrative og tekniske stillinger.
– at løn ikke nødvendigvis er en central driver i ønsket om jobskifte. Her gælder dog, at kandidater til kommercielle salgsstillinger har højere grad af fokus på løn end kandidater til tekniske og administrative stillinger.
– at vi har mødt kandidater fra større virksomheder, som har oplevet stigende specialisering og fremmedgørelse i forhold til deres arbejdsplads . Dermed har medarbejderen mistet indsigt i værdien af hendes/hans indsats i forhold til realiseringen af det overordnede mål. Dette har hos flere efterladt et ønske om jobskifte til en mindre enhed/virksomhed.

Link til analysen fra IDA

http://ida.dk/content/10-grunde-til-ida-medlemmers-jobskifte-0