Udvikling af organisation og kompetencer

Få samspil og teamets kompetencer i gear

Vi er jordnære og praktisk orienterede og evner at omsætte gængs teori til brugbare værktøjer i en direkte kommunikationsform.​

Introduktion til vores metoder

Vi anvender Master MPA (personlighedsanalyse og Master ACE (kognitiv test) samt IPA Core (personlighedsanalyse). IPA Core personlighedsanalyse er omdrejningspunkt i en række af vores udviklingsprocesser, og er som eksempel, i det følgende nærmere beskrevet som adfærdsanalyseværktøj.

IPA Core personlighedsanalyse:

Livets vej- spejler den dynamiske bevægelse, som findes i livet – i menneskelige processer og i forandrings- og udviklingssituationer. Livets vej består af store udviklende trin, balance- og harmoniperioder, kriser og tilbageslag, valg som giver ny udvikling i en bestandig bevægelse gennem livet.

Den udgør et pædagogisk billede, som skaber forudsætningen og grundlaget for effektiv kommunikation. Vi kan identificere styrker, svagheder, udviklingsbehov, udviklingspotentialer og konkretisere mange kendte udviklingsteorier langs livets vej.

Det fascinerende i modellen er, at den ikke bare spejler individets livsvej, men også gruppens og organisationens liv.

“Rette mand på rette plads” betyder, at menneske og job går op i en højere enhed. Med Profil analysen får du et billede af den enkeltes personlighed og udviklingspotentiale set i forhold til de krav jobbet stiller.

 

Ideen bag modellen er, at vi igennem hele livet udvikler os på en række grundlæggende faktorer, som vi bruger, når vi skal løse vore opgaver.

Vi skal opbygge en videns- og erfaringsbase og skabe en METODE for at kunne strukturere og ordne vores virkelighed.
Vi skal opbygge en identitet og et “jeg”, der gør os i stand til at adskille os selv som subjekt i forhold til andre ved at sætte os MÅL og gennemdrive vores VILJE.
Vi skal opbygge os selv som et SOCIALT væsen og lære at skabe følelsesmæssige relationer, der gør os i stand til at få accepten fra andre mennesker.

Vi skal stille de store spørgsmål til os selv – hvem er jeg, hvor skal jeg hen, og hvor langt er jeg kommet i min UDVIKLING på livets vej?

“Medarbejderne er vor vigtigste ressource!” Hvor mange gange har vi hørt den påstand, og hvor mange gange har vi konstateret, at det bare er smukke ord som egentlig ikke forpligter.

For at medarbejderne virkelig skal blive den vigtigste ressource og for at kunne anvende denne ressource optimalt, behøves et billede af hvad der findes af oplevelser, forventninger og behov, som må tilfredsstilles.

Processen og analysen giver et sådant billede og skaber forudsætningerne for dialog, delagtighed og større individuelt ansvar. Alt dette for at skabe så effektiv og positiv en organisation som muligt.

Integral IPA profilanalyse

Med analysen og processen opnås

 • Et dokumenteret grundlag for udvælgelses- og udviklingsaktiviteter i din virksomhed
 • Et pædagogisk udgangspunkt for personlige udviklingsprocesser
 • En samlet viden om gruppers eller afdelingers styrker og svagheder i bemanding og samarbejdet
 • Et helhedsbillede af din virksomhedskultur og det engagement, der præger dine medarbejderes indsatser
 • Viden om virksomhedens styrker og svagheder i forhold til kunder, marked og forretningsområder
 • Forslag til indsatser omkring lederskab, motivation og organisationsudvikling

Elementer i og udbytte af processen

 • Vi gennemfører et ”fuldskala” forløb
 • Vi måler effektivt på personlighedsmæssige ressourcer
 • Vi måler effektivt på resultatopnåelse for den enkelte gruppe
 • Vi skaber med processen grundlag for vurdering af den enkeltes personlighedsmæssige ressourcer op imod succeskriterier i jobbet og for gruppen samt virksomheden
 • Vi holder gruppens middelprofil op imod succeskriterier for gruppen/virksomheden
 • Vi skaber rammen for vurdering af personen/funktionen op mod middelresultatet i gruppen
 • Vi skaber med processen grundlag for og har fokus på et mål om at flytte på kulturen og egen/virksomhedens identifikation
 • Vi gør gruppen klar til at øge performance og indfri KPI’er
 • Vi skaber grundlag for optimal fremadrettet indsats og fokus på indfrielse af ny vision
 • Vi skaber rammen for indflydelse og tryghed i jobbet samt stolthed af egen funktion/indsats i “MIN virksomhed”
 • Vi gør os klar til implementering af ny organisationsstruktur og rolle/funktionsændringer.

Facilitering

Vi opnår effektiv proces og sigter mod bedst mulige og aftalte resultater med en afgørende grad af involvering og forpligtelse, og som deltager finder du lyst og tryghed ved aktiv deltagelse i processen.

Som deltager bliver du ”nysgerrig” på dig selv, din rolle, dit virke og dét vi som gruppe kan sammen.

Som person/gruppe bliver du/I hjulpet på vej ift. at frigøre og bruge alle ressourcer, viden, styrker, forskelligheder, og potentialer. Vi brænder for opgaven/målet, tager ejerskab og finder ”rammen” og trygheden til øget performance, individuelt samt som gruppe.

Renz A/S
Referencer

Renz A/S

”AMBIZZION arbejder effektivt og lytter altid til vores behov. De kender os og tør udfordre os.”
– Peter Andersen, Direktør for Renz A/S

Læs referencen »
Inwave
Referencer

Inwave

”AMBIZZION er topprofessionelle og overholder alle tidsfrister. De er gode til at navigere i et moderne jobmarked, hvor der ikke er mange kandidater eller stor arbejdsløshed.”
– Simon Frandsen, Ejer og indehaver af Inwave

Læs referencen »
Referencer

Dansk Installations Teknik A/S

”En af de ting, jeg gerne vil fremhæve ved AMBIZZION er deres vedholdenhed. Når de er med til ansættelsessamtaler, kører alt som det skal. AMBIZZION sikrer, at der bliver stillet alle de rigtige spørgsmål.”
– Jan Hansen, Direktør for DIT A/S

Læs referencen »