Profil- og testværktøjer

Samtalen er vores hovedværktøj i arbejdet med den enkelte kandidat og i vurderingen af en kandidatens egnethed til et bestemt job. Dertil anvender vi nedenstående profil- og testværktøjer som understøttende element i for at få belyst så mange sider af profilen, i vejen frem mod skabelsen af det rette profil- og jobmatch.

Integral IPA analyse

Analysen lægger op til en dialog, der belyser kandidatens forskellige sider og dermed er med til at afklare et kandidat-job match. Den bygger på… hvor er du på livets vej? Livets vej består af store udviklende trin, balance- og harmoniperioder, kriser og tilbagesalg, valg som giver ny udvikling i en bestandig bevægelse gennem livet. Vi kan identificere styrker, svagheder, udviklingstendenser, og konkretisere mange kendte udviklingsteorier. Integral IPA Analysen udgør et pædagogisk billede som skaber forudsætningen for en effektiv kommunikation.

Integral- IPA analysen er udviklet af Cand. Phil. Flemming Olsen. Analysen er udviklet til at klarlægge en persons adfærdsmønstre, så de er klare og kompatible i arbejdsmæssige sammenhænge. Analysen er certificeret af Den Svenske Psykologiforening og har opnået den højeste rating som et af kun to analyseværktøjer i Norden.

Master-ACE

Logik- og intelligenstest identificerer potentiale.

De fleste job i dag er dynamiske og fleksible. Virksomheder finder sjældent – eller søger sjældent – kandidater med viden og erfaring, der allerede dækker ethvert hjørne af et jobs nuværende og fremtidige opgaveliste. I stedet ønsker virksomheder personer med potentiale – personer, der gennem kontinuerlig læring og ræsonnement, udvikler deres kompetencer, tilfører forretningsmæssig værdi, og bringer deres stilling til nye højder.

Inden ansættelse eller overvejelser om yderligere faglig udvikling af en kandidat, er det ofte  fordelagtigt at måle potentialet i forhold til et job med en intelligenstest og logik test. Hos AMBIZZION  anvender vi den kognitive test ACE fra Master som kognitiv-, logik- og intelligenstest. Herved sikres et pålideligt match mellem job-kompleksitet og medarbejdernes potentiale. Vha. en logik- og intelligenstest kan vi vurdere en persons kognitive evne til ræsonnement og til at generere læring i nye situationer og gennem formel uddannelse.”