Project Engineer – Flowvision A/S – design af anlæg der bidrager i den grønne omstilling

Stillingsopslag

Virksomhed:

Flowvision A/S

Stilling:

Project Engineer

Arbejdssted:

Odense

Direktør/Partner Peder Vester Henriksen
+45 53 29 69 29 · pvh@ambizzion.dk
Direktør/Partner Lars Bøgelund
+45 60 37 57 23 · lb@ambizzion.dk
Flowvision logo

Er du uddannet maskiningeniør eller maskinmester og er du kendetegnet ved at have et betydende drive? Har du erfaring med udvikling og design af anlæg/løsninger på det maskintekniske felt? Har du let ved at tilegne dig ny viden og omsætte denne? Kan du se dig blive en del af en dansk baseret international virksomhed, der med sine løsninger bidrager i den grønne omstilling og dertil har stort potentielle for yderligere vækst

Vores kunde, Flowvision A/S, er en franskejet danskbaseret virksomhed, grundlagt i 2006, som har specialiseret sig i design og levering af avancerede emissionsreduktionssystemer. I dag har Flowvision mere end 75 installationer på verdensplan og virksomheden står nu over for næsten ubegrænsede forretningsmuligheder, godt hjulpet på vejen af grøn omstilling og myndighedernes stigende krav i mange lande om at begrænse NOx-udledningen.

Stillingen:

Som Project Engineer bliver du løbende involveret i et passende antal projekter, hvor du vil være en nøglespiller indenfor mekanisk design og produktion af skids-løsninger. Via dit relevante tekniske know-how og engagement formår du at opfange og løse mulige udfordringer frem mod aflevering af projektet. I dag leveres løsninger til kunder globalt i cement-, olie og gas-, biomasse/kedel- og affalds-industrien.

Opgaver og ansvarsområder:

· Primært ansvar for mekanisk design af skids-baserede løsninger.

· Styring af og koordinering med underleverandører for større komponenter.

· Kvalitetssikre modtaget mekanisk dokumentation fra underleverandører.

· Udarbejdelse af mekanisk dokumentation for de enkelte projekter.

Du supporterer salg ved gennemgang af tekniske specifikationer og kundekrav, samt dertil vil du være involveret i idriftsættelse/opstart, fejlafhjælpning, optimering af systemer inden for dit kompetenceområde. Teknisk sparring med kollegaer i og omkring de enkelte projekter vil være en naturlig del af din hverdag.

Vi forventer, at du:

· Er uddannet maskiningeniør eller maskinmester med interesse i den mekaniske retning.

· Har kendskab til f.eks. rørstandarder, ventiler, stål.

· Kan anvende AutoCad-3D CAD-tegning samt læse og forstå P&ID.

· Har erfaring med design af maskintekniske anlæg og kundetilpassede løsninger.

· Er kendetegnet ved et betydende og afgørende drive og har let ved at tilegne dig ny viden og omsætte denne.

Du er struktureret, detalje-, handlings- og procesorienteret, kan træffe beslutninger samt navigere professionelt i et hektisk og team-orienteret miljø. Du er nem at arbejde sammen med og trives et i et tæt og nærværende samarbejde med dine kolleger. Det forventes, at du er en holdspiller med en positiv indstilling, og proaktiv tilgang til dit arbejde, der bl.a. bidrager til at sikre fremdrift og “flow” i projekterne. Du har med fordel kendskab til forbrændingsteknologi, termodynamik og varmevekslere, hvilket dog IKKE er et krav.

Du er sprogligt flydende i engelsk i skrift og tale samt er indstillet på en rejseaktivitet på op til 20 dage om året.

Du tilbydes:

· Arbejdsmiljø med fokus på kvalitet, kundeorienterede løsninger, og korte beslutningsveje.

· En arbejdsplads i en branche med vækst og indsats omkring bidrag i den grønne omstilling.

· En alsidig arbejdsdag i et miljø fyldt med åbenhed, samarbejde, humor og fleksibilitet.

Flowvision er en dynamisk virksomhed med en flad struktur, et stort fokus på medarbejdertrivsel og et stærkt sammenhold. Der er en international og ambitiøs stemning på arbejdspladsen, og virksom-heden er kendt for at have høj kvalitet i alle aspekter af projektet og har indgående erfaring med at leve op til de skærpede emissionskrav, der stilles til cement, olie- og gas-, biomasse-/kedel- og affaldsindustrien

Flowvision står over for en markant vækst i de kommende år og har stor positiv opbakning fra moderselskabet – franske Axens Group. Axens er en markant global aktør, der leverer et komplet udvalg af løsninger til omdannelse af olie og biomasse til renere brændstoffer, produktion og rens-ning af større petrokemikalske mellemprodukter. Desuden udvikler Axens behandlings- og konverteringsmuligheder for naturgas. Axens Group be-skæftiger mere end 2500 medarbejdere og har en årlig omsætning på € 1,2 mia. Læs mere:

www.flowvision-energy.comAxens.net

Din arbejdsplads vil være på kontoret i udkanten af Odense. Det forventes at du bor i rimelig køreafstand hertil.

Næste step:

Send ansøgning og CV via nedenstående ”søg stillingen”. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor ansøgninger behandles løbende. Ring gerne til AMBIZZION, Peder Vester Henriksen – mobil 5329 6929 for en nærmere drøftelse af denne jobmulighed.

Er det her job dig?

Peder Vester Henriksen - Ejer og partner i Ambizzion

Ansvarlig

Direktør/Partner Peder Vester Henriksen
+45 53 29 69 29 · pvh@ambizzion.dk
Lars Bøgelund - Ejer og partner i Ambizzion

Backup

Direktør/Partner Lars Bøgelund
+45 60 37 57 23 · lb@ambizzion.dk

Vi søger også