Projektleder, klimatilpasning og spildevand – Assens Kommune

Stillingsopslag

Virksomhed:

Assens Kommune

Stilling:

Projektleder, klimatilpasning og spildevand

Arbejdssted:

Assens

Direktør/Ejer Peder Vester Henriksen
+45 53 29 69 29 · pvh@ambizzion.dk
Direktør/Ejer Lars Bøgelund
+45 60 37 57 23 · lb@ambizzion.dk

Er du faglig stærk i og omkring klimatilpasnings- og spildevandsopgaver? Besidder du politisk tæft, robusthed og stærke kommunikative evner? Vil du have mulighed at bidrage i planlægningen og gennemførelsen af ambitiøse klimasikringsprojekter? Så er det netop dig vi søger til Assens Kommune!    

Jobbet

Assens Kommune er DK2020 frontløberkommune med en stærk profil inden for klimatilpasning og med spændende projekter på vej. Kommunen var blandt pilotkommunerne i DK2020.

Du vil blive et omdrejningspunkt for udviklingen vedr. klimatilpasning – både ift. regnvand og hav-vand. Herunder vil du få en betydelig rolle i og omkring projekt ”Byen og Bæltet”, som er første etape af højvand-sbeskytttelsen af Assens By. Udarbejdelse og gennemførelse af helhedsorienterede regnvandsplaner i dialog med forsyningsselskabet, lokale aktører og planlæggere er endvidere kommende opgaver. Derudover skal du i samspil med de nærmeste kollegaer sikre den daglige myndighedsmæssige drift med ansøgninger, afgørelser, udtalelser etc. Bl.a. er man i gang med at samle 8 renseanlæg på et nyt anlæg.

Om dig:

Du er profilen med tydelige projektleder-kompetencer og du trives i dialogen med mange interessenter. Du er den robuste, analytiske og kommunikative stærke teamplayer, der er i stand til at arbejde selvstændigt og struktureret med dine opgaver. Du har politisk tæft, og du har opbygget en stærk faglighed, der omhandler stor indsigt i og erfaring med:

  • Klimatilpasningsopgaver, dvs. klimatilpasningsplaner, regnvandsplaner, oversvømmelse, klimaprojekter
  • Spildevand myndighedsopgaver vedr. renseanlæg, spildevandsplan, udledningstilladelser (eller alternativt grundvandsområdet, vandforsyningsplaner, indsatsplaner, skovrejsning)

Du er tillidsvækkende og troværdig i din omgang med mennesker, og du evner at lytte, være em-patisk og finde de gode og pragmatiske løsninger. Du har en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, geolog, biolog eller tilsvarende kandidatuddannelse.

Du tilbydes:

En stilling i Miljø og Natur med 30 engagerede, ambitiøse kollegaer fordelt på fire teams. Du bliver en del af Team ”Vand og Klima”, et team med 6 medarbejdere som løfter opgaver vedr. klimatil-pasning, spildevand, drikkevand og skadedyrsbekæmpelse.

Teamet og afdelingen har et stærkt fællesskab og et stort engagement i at bevare og udvikle As-sens Kommune som en moderne og attraktiv arbejdsplads. Omgangstonen er fri og humoristisk, og alle vil hinanden. Der er fleksibilitet samt stor og afgørende lyst til at hjælpe hinanden i en hver-dag, der ofte er præget af mange opgaver og højt tempo. 

Desuden tilbydes du:

  • Spændende opgaver med gode muligheder for at præge kommunens udvikling på klima- og vand-området
  • Mulighed for personlig og faglig udvikling
  • En lønpakke, der matcher dine kvalifikationer (inkl. kantine- og sundhedsordning),
  • Mulighed for hjemmearbejde og fleksible arbejdstider, så arbejde og familieliv kan hænge sammen.

Du får reference til chefen for Miljø og Natur. Arbejdssted er i den charmende gamle sukkerfabrik på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, Assens.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse forventes hurtigst muligt, og gerne fra 1. september 2022. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

 Klimatilpasningsplan 2022 – 2050 – Høringsudgave – Assens Kommune

 Forside – Spildevand (assens.dk)

Næste step

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Peder Vester Henriksen, mobil: 53 29 69 29  /  mail: pvh@ambizzion.dk  eller Lars Bøgelund,  mobil: 60 37 57 23 / lb@ambizzion.dk hos AMBIZZION, som varetager rekrutteringsprocessen for Assens Kommune.

Send ansøgning og CV via følgende link: xxx  henvendelser behandles løbende, hvorfor du opfordres til at søge hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist: er mandag den 29. august 2022

Er det her job dig?

Peder Vester Henriksen - Ejer og partner i Ambizzion

Ansvarlig

Direktør/Ejer Peder Vester Henriksen
+45 53 29 69 29 · pvh@ambizzion.dk
Lars Bøgelund - Ejer og partner i Ambizzion

Ansvarlig

Direktør/Ejer Lars Bøgelund
+45 60 37 57 23 · lb@ambizzion.dk

Vi søger også