Ambitiøs og fagligt stærk afdelingsleder til Plan og Byg – Assens Kommune

Vil du være med til at forme Assens Kommunes fysiske udvikling? Har du lyst til at lede en flok engagerede medarbejdere? Brænder du for at skabe gode løsninger for borgere og erhvervsliv på plan- og byggeområdet? Så er stillingen som afdelingsleder for Plan og Byg noget for dig!

Udvikling med borgere og erhvervslivet i fokus

Assens Kommune er i vækst. Der er stor interesse for at investere og bygge i hele kommunen. Og samtidig har byrådet sat overliggeren højt med store ambitiøse projekter og planer inden for turismeinfrastruktur, boligudbygning og erhvervsudvikling. For blot at nævne nogle af de projekter vi arbejder med, så udvikles Assens by og havn i disse år med fokus på at skabe byliv, flere boliger, turismeattraktion og overnatningsmuligheder i et samlet attraktivt by- og havneområde. Biblioteket flyttes til havnefronten, og vi investerer i byliv, veje, havneplads, en rekreativ havnefront og klimasikring. Sammen med private investeringer trækker det byen til havnen, som led i transformationen af Assens by. Tilsvarende er vi i gang med en ny udviklingsplan for Vissenbjerg-området, der ligesom udviklingsplanen for Assens by, vil sætte retning for Vissenbjerg og omegns udvikling med en række konkrete byudviklingstiltag.

Med til billedet hører også, at der er gang i flere nye kommunale udstykninger og en række investorprojekter især på boligfronten, især i byerne omkring motorvejen og mod Odense, men også i flere andre af vores byer.

I alt vi laver er der fokus på bæredygtighed og klima, så du skal hjælpe byrådet, organisationen, borgere og erhvervsliv med at indfri ambitionerne og være med til at sætte retningen for plan- og byggeområdet i kommunen.

Plan og Byg spiller nemlig en helt afgørende rolle i at realisere Byrådets ambitioner.

Plan har ansvaret for alle planfaglige opgaver lige fra planstrategi til landzonetilladelser og nedrivning af boliger. Vi arbejder gennem byudviklingsplaner med strategisk planlægning for udviklingen af de syv centerbyer. I planlægning og udvikling af nye by- og boligområder, vægter vi et aktivt samspil med lokalsamfund og en løsningsorienteret myndighedsbehandling, der sætter borgere og erhvervsliv i centrum og bygger bro mellem ønsker og muligheder. Tilsvarende har Byg ansvaret for den borger- og virksomhedsrettede byggesagsbehandling, BBR og ejendomsskat, og medarbejdere fra både Plan og Byg indgår i Assens Kommunes Erhvervskontakt. Vi er blandt de hurtigste i landet til at behandle byggesager. Og det er en position, vi agter at beholde.

Hvem er du?
Assens Kommune har brug for en dygtig faglig afdelingsleder, der ønsker at gøre en forskel og skabe resultater, og som evner at bringe de mange kompetente medarbejdere på plan- og byggeområdet i spil. Du har en solid faglig ballast og erfaring, især med byplanlægning og helhedsorienteret planlægning, så du i det daglige kan være sparringspart og kan sætte en faglig dagsorden. Ledelsesmæssigt har du måske allerede erfaring som leder eller med ledelsesopgaver fra lignende funktioner. Vigtigst er dog, at du har lyst til ledelse og ambitioner om at blive leder.

Afdelingslederen har ledelsesansvaret for medarbejderne, for kvaliteten i opgaveløsningen, den daglige drift og udviklingen af området.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant akademisk uddannelse og en betydelig planlægnings- og byplanfaglig erfaring
 • Kan bringe fagligheden i spil og sikre kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen over for borgere og virksomheder
 • Har gode kommunikationsevner og med en coachende tilgang kan bidrage til udvikling, samarbejde og opgaveløsning af høj faglig kvalitet
 • Via en nærværende og tillidsbaseret ledelsesstil kan lede og motivere fagligt engagerede medarbejderne, så de lykkes med deres opgaver – både enkeltvis og tværgående
 • Har konkret ledelseserfaring. Hvis ikke, så har du erfaring fra lignende funktioner fx som projektleder, teamkoordinator eller faglig koordinator
 • Har politisk tæft og kender og er fortrolig med arbejdsgangene og vilkårene i en politisk styret organisation
 • Befinder dig godt i spændingsfeltet mellem private investorer, borgere og politikere.

Endvidere forstår du vigtigheden af at involvere interessenter og lokalsamfund i opgaveløsningen. Du sikrer, at dine medarbejdere har god trivsel og et godt arbejdsmiljø, og du formår at sikre et godt internt samarbejde på tværs af en stor organisation. Hvis du ikke allerede har en lederuddannelse, er du indstillet på at gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau.

Vi lægger også stor vægt på dine personlige kompetencer. Du er tillidsvækkende og troværdig i din omgang med mennesker, og du evner at lytte, være empatisk og finde de gode og pragmatiske løsninger. Samtidig forventer vi, at du er tydelig, meningsskabende og har gennemslagskraft på en måde, der skaber motiverende rammer for Plan- og Bygs drift og udvikling.

Hvad tilbyder vi dig?
Byrådets ambitioner for Assens Kommunes udvikling har medvirket til, at der i de seneste år er tilført yderligere medarbejderressourcer til især planområdet. Det betyder, at der er gode muligheder for at imødekomme de store forventninger, der er til fagområdet. Du vil møde en afdeling, der er organiseret i to teams – henholdsvis Plan og Byg – med i alt 17 dygtige og engagerede medarbejdere, der brænder for deres faglighed og sætter kollegial sparring højt. Også på tværs af organisationen. Afdelingen er veldrevet, og vi har på byggesagsområdet igennem en årerække været blandt de 5 kommuner i landet med den laveste sagsbehandlingstid.

Desuden tilbydes du:

 • Spændende opgaver med gode muligheder for at præge kommunens udvikling
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling som leder
 • Tæt samarbejde med plan- og kulturchef og direktør, samt gode muligheder for sparring og dialog på tværs med ledelsesniveauet i den samlede organisation
 • Et arbejdsmiljø med stor åbenhed og plads til forskellighed og udvikling
 • En attraktiv lønpakke, der matcher dine kvalifikationer
 • Mulighed for hjemmearbejde og fleksible arbejdstider, så arbejde og familieliv kan hænge sammen.

Læs mere: assens.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Afdelingslederen er organisatorisk placeret i Plan og Kultur med reference til plan- og kulturchefen. Arbejdssted er i den gamle sukkerfabrik på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, Assens.

Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse forventes hurtigst muligt, og gerne fra 1. januar 2022. Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Næste step

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Peder Vester Henriksen på53 29 69 29 og mail: pvh@ambizzion.dk  eller Lars Bøgelund på  60 37 57 23 og mail: lb@ambizzion.dk fra AMBIZZION, som varetager rekrutteringsprocessen for Assens Kommune. Du kan også kontakte Peter M. Nielsen, plan og kulturchef, på 23 48 68 62 eller mail: petni@assens.dk.

Send ansøgning og CV via nedenstående: søg stillingen. Ansøgninger behandles løbende, hvorfor du opfordres til at søge hurtigst muligt.

Ansøgningsfristen er mandag den 8. november 2021, og samtalerne holdes i uge 46 og 47.