Er du en entreprenant kommerciel person, der motiveres af salg og forretningsudvikling? Har du en track rekord, der synliggør, at du skaber forretning og relationer ude i verden? Har du afsætnings- og ledelseserfaring fra en produktions-/procesvirksomhed med salg til  levnedsmiddelindustrien eller relateret industri? Er du i besiddelse af en solid mekanisk indsigt og en mellemlang eller videregående teknisk uddannelse? Ser du dig som leder og betydende medejer af virksomhed inden for en kort periode, så er du måske den robuste profil, som AMBIZZION søger for vores kunde.

Virksomheden

Virksomheden, der er centralt beliggende på Fyn, har gennem de seneste år udviklet, designet og patenteret innovative maskin- og anlægsløsninger, som afsættes til kunder globalt. Virksomheden yder total-rådgivning, design, projekt- og layoutarbejde i forbindelse med udviklingen og afsætningen af totalløsninger/koncepter. Medarbejderstyrken i denne mindre virksomhed har alle betydende erfaring med udvikling og fremstilling af maskin- og procesanlæg fra branchen eller relateret branche.

Ambitionerne er høje, og målet er, at virksomheden opnår betydende position inden for sit felt, og der investeres betydende ressourcer i udvikling af unikt og patenteret koncept, der skal bidrage til øget stærk positionering på markedet.

Kvalifikationer                                                            

Du har solid kommerciel afsætnings- og ledelseserfaring fra en virksomhed, der har beskæftiget sig med design, produktion og eksport af maskiner- og anlægsløsninger til FOOD og PETFOOD industrier eller relateret branche evt. omhandlende pakke- og/eller fyldeanlæg. Du har et ønske om og økonomisk mulighed for at indgå som en betydende medejer af virksomheden inden for kortere tidshorisont. Evnerne og lysten til at være den, der driver salget med udgangspunkt i en bagvedliggende stærk teknisk organisation, er afgørende. Dertil har du helt sikkert en mellemlang eller en videregående teknisk uddannelse.

Din naturlige tillidsskabende ledelsesstil gør, at dine medarbejdere helt naturligt står op for kunderne, hinanden og virksomheden. Du er god til at sætte så tydelige mål, at du er i stand til selv at afsætte tekniske løsninger til større og velkendte virksomheder globalt. I forhold til FOOD- og PETFOOD industrierne HAR du allerede bevist, at du kan opbygge relationer og begå dig på flere niveauer. Dertil har du bevist, at du kan skabe vækst og udvikling på nye markeder med positiv bundlinje til følge. Nytænkende, udviklende og robust er ord, der kan hæftes på din personprofil.

Du er deslige vedholdende, ambitiøs og strategisk tænkende, og samtidigt er det for dig helt naturligt at bevæge dig på det operationelle niveau. Du er en dygtig og indlevende kommunikator, der besidder indlevelse og evner til at begå dig i forskellige kulturer.

Du forventes som udgangspunkt at have max 1 times transport til virksomhedens domicil eller vil være indstillet på at flytte til området inden for en kort tidshorisont.

Succeskriterier og muligheder

Det forventes, at du udvikler markederne og kunder på tværs af landegrænser. Du er virksomhedens primære ansigt udadtil og dit entreprenante mindset vil kræves og kommer med garanti i spil. I tæt samarbejde med den øvrige organisation har du ansvaret for at fortsætte udviklingen og effektiviseringen af den fulde værdikæde.

Den rette kandidat har i høj grad i samspil med øvrige aktionærer og bestyrelsen selv store muligheder for at udvikle og præge udviklingen af virksomheden, der indeholder et stort potentiale.

Næste skridt

Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke til kunden uden din accept.

Kontakt meget gerne AMBIZZION for yderligere informationer, dvs. Lars Bøgelund på 6037 5723 eller Peder Vester Henriksen på 5329 6929.

Upload ansøgning og CV via ”søg stillingen”. Ansøgninger behandles løbende.