JYSK TAGPAP – GAZELLE-virksomhed 2021

Ser du dig som profilen, der kan være drivkraften omkring håndtering af entrepriser og byggesager på de interne linjer i virksomheden? Er du skarp på beregning af tilbud og mængder?  Har du baggrund i byggeriet, og vil du befinde dig godt i en koordinerende rolle hvor du bidrager til rette fremdrift? Kan du se dig selv som del af veletableret virksomhed, hvor ”Kvalitet til tiden” handlekraft, flad struktur, nærvær – eksternt som internt – er nøgleord?

Vores kunde, JYSK TAGPAP løser, som landsdækkende tagpapvirksomhed, en lang række spændende opgaver baseret på klassiske værdier som åbenhed, dialog, samarbejde og rettidig omhu – under mottoet ”Kvalitet til tiden”. Værdier som er i spil, når opgaver løses i samarbejde med bygherrer, entreprenører etc.

JYSK TAGPAP er i en forsat god og positiv udvikling drifts- og omsætningsmæssigt. I de seneste år er der således sket en betydelig udvikling i omsætningen, og virksomheden har klar forventning og målsætning om denne positive udvikling vil fortsætte. Derfor udvides organisation nu med ansættelse af Entreprise-/tilbudskoordinator.

Stillingen

Med reference til Direktøren får du en koordinerende rolle, hvor du bliver det interne omdrejningspunkt i håndtering af fagentrepriser/byggesager og beregning af tilbud. Du bidrager til, at du og dine kolleger i fællesskab, altid leverer bedst mulige løsning med høj kvalitet på alle parametre.

Dine væsentligste opgaver:

 • Sikre struktur på opgaven, herunder intern planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Koordinering med og kontakt til tagdækkere
 • Tilbudsberegning samt opfølgning på disse
 • Varetagelse af mængdeberegning samt sagsregistrering

Du skal i samspil med Entrepriselederne træffe de rette beslutninger i og omkring de enkelte fag-entrepriser/opgaver – fra tilbudsfase til afsluttet leverance/ydelse. Du fungerer som den gode koordinator, der er i stand til  både at varetage beregning af mængder og tilbud samt få elementer i og omkring de enkelte opgaver til at glide bedst muligt. Med dét bidrager du til, i samspil med dine kolleger, at opgaven drives i mål på bedste vis, således at JYSK TAGPAP anses som en nærværende og klart foretrukken aktør på det danske tagpapmarked.

Det forventes at du:

 • Har erfaring fra eller talent for den internt koordinerende rolle indenfor byggeri
 • Har evnen og lysten til håndtering af kalkulation og tilbud
 • Er f.eks. er uddannet bygningskonstruktør, byggetekniker, teknisk designer
 • Alternativt har du en byggefaglig og håndværksmæssig erfaring samt en ballast, der gør at du ser dig klar til at favne opgaven nu

Du har økonomisk sans og evner at arbejde struktureret. Du har et positivt mind-set, og udstråler engagement. Du trives som teamplayer i en handlingsorienteret og flad organisationsstruktur. Dertil befinder du dig godt i en vekslende og koordinerende funktion med rig mulighed for indflydelse og anvendelse af din byggefaglige viden.

Vi forventer, at du har en bopæl i hensigtsmæssig køreafstand til JYSK TAGPAP´s domicil i Kolding.

Du tilbydes:

 • En stilling med varetagelse af varierende renoverings- og nybyg-opgaver inden for tagpap-branchen. Stillingen byder endvidere på personlige som faglige udviklingsmuligheder
 • Et team af engagerende kolleger i et uformelt miljø og med flad organisationsstruktur
 • En kultur med afgørende fokus på kvalitet, kundeorienterede løsninger og handlinger
 • En alsidig hverdag i et miljø præget af humor og åbenhed

Du vil indgå i et team og en kultur, hvor mottoet er ”Kvalitet til tiden”. Dine kommende kolleger besidder faglig stolthed og har – som en del af et JYSK TAGPAP-DNA – en tilgang til hverdagen og opgaverne , der kendetegnes ved at ”vi går dét ekstra skridt”.

Virksomheden:

JYSK TAGPAP er etableret i 2007 og har igennem flere år været en anerkendt virksomhed i tagpapbranchen. Virksomheden beskæftiger i dag ca. 40 medarbejdere (antallet af medarbejdere er i 2020 vokset med 12 personer) og har en kundeportefølje bestående af bl.a. en lang række velkendte entreprenørvirksomheder i Danmark. På leverandørsiden er der samarbejde med de kvalitativt bedste og mest innovative leverandører i branchen. JYSK TAG-PAP har et mål om at være en dynamisk aktør på det danske tagpapmarked, og være på forkant med den udvikling, der er inden for branchen og byggeriet generelt. Herunder bidrage med løsninger der fremmer energioptimeringen. JYSK TAGPAP er kåret som GAZELLE- virksomhed i 2021.

Næste step:

Send ansøgning og CV via nedenstående ”søg stillingen”. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor ansøgninger behandles løbende.

Ring meget gerne til AMBIZZION, Peder Vester Henriksen – mobil 5329 6929