Er du profilen, der kan drive og tager ansvar for ledelsen af varierende tagpap-entrepriser? Ser du dig selv som solid ankermand og god kommunikator i forhold til bygherre og samarbejdspartnere? Kan du se dig selv som del af veletableret virksomhed, hvor ”Kvalitet til tiden” handlekraft, flad struktur, nærvær – eksternt som internt – er nøgleord?

Vores kunde, JYSK TAGPAP løser som landsdækkende tagpapvirksomhed en lang række spændende opgaver baseret på klassiske værdier som åbenhed, dialog, samarbejde og rettidig omhu – under mottoet ”Kvalitet til tiden”. Værdier som er i spil, når opgaver løses i samarbejde med bygherrer, entreprenører etc. JYSK TAGPAP er i en forsat god udvikling og står overfor flere nye varierende opgaver landet over. Derfor søges nu Entrepriseleder.

Stillingen

Med reference til Direktøren får du en styrende og koordinerende rolle, hvor du bliver den ansvarlige for ledelsen af et antal varierende entrepriser løbende, med igangsættelse og gennemførelse af disse frem til færdiggørelse af opga-ven. Du sikrer, at samarbejdet med dine kolleger og samarbejdspartnere er i top, og at I med dét, i fællesskab, altid leverer bedst mulige løsning med høj kvalitet på alle parametre.

Dine væsentligste opgaver:

 • Strukturering af opgaven, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Byggepladsledelse, herunder koordinering med og håndtering af tagdækkere og UEér
 • Varetagelse af budget-, tids- og økonomistyring samt opfølgning på sikkerhed og kvalitet
 • Disponering af materialer, indgåelse af aftaler med UEér samt dokumentation

Du skal træffe de rette beslutninger undervejs i de enkelte projekter, og du er ansvarlig for at de forhindringer, som opstår undervejs, bliver håndteret konstruktivt og professionelt. Du fungerer som den gode sparringpartner med kolleger og samarbejdspartnere. Som virksomhedens ambassadør udadtil, bidrager du i høj grad til, at JYSK TAGPAP anses som en nærværende og klart foretrukken aktør på det danske tagpapmarked.

Det forventes at du:

 • Har erfaring fra tilsvarende funktion med ledelse af egne fagentrepriser. Alternativt har du en byggefaglig og håndværksmæssig erfaring samt en ballast, der gør at du ser dig klar til at favne opgaven nu
 • Kan tidsplanstyring og eksekvering samt har økonomisk sans
 • Er kvalitets- og målorienteret og med forståelse for at skabe win – win situationer.
 • Kan træffe beslutninger, stille krav og udvise rettidig omhu

Du har erfaring med byggepladser og personalehåndtering. Du har et positivt mind-set, udstråler engagement og robusthed. Du kendetegnes som den synlige løsningsorienterede profil , der stortrives som teamplayer i en hand-lingsorienteret og flad organisationsstruktur. Dertil befinder du dig godt i en vekslende funktion med dage, hvor din synlige tilstedeværelse på byggepladsen er gældende, og hvor du på andre dage driver entreprisen/opgaven fra kontoret.

Vi forventer, at du har en bopæl i hensigtsmæssig køreafstand til JYSK TAGPAP´s domicil i Kolding. Samtidigt er du indstillet på, at varetage ledelse af og være synlig på opgaver i hele landet.

Du tilbydes:

 • En selvstændig og fagligt udfordrende stilling med varetagelse af varierende renoverings- og nybyg-opgaver inden for tagpapbranchen.
 • Et team af engagerende kolleger i et uformelt miljø og med flad organisationsstruktur
 • En kultur med afgørende fokus på kvalitet, kundeorienterede løsninger og handlinger
 • En alsidig hverdag i et miljø præget af humor og åbenhed

Du vil indgå i et team og en kultur, hvor mottoet er ”Kvalitet til tiden”. Dine kommende kolleger besidder faglig stolthed og har – som en del af et JYSK TAGPAP-DNA – en tilgang til hverdagen og opgaverne , der kendetegnes ved at ”vi går dét ekstra skridt”.

Virksomheden:

JYSK TAGPAP er etableret i 2007 og har igennem flere år været en anerkendt virksomhed i tagpapbranchen. Virksomheden beskæftiger i dag ca. 30 medarbejdere og har en kundeportefølje bestå-ende af bl.a. en lang række velkendte entreprenørvirksomheder i Danmark. På leverandørsiden er der samarbejde med de kvalitativt bedste og mest innovative leverandører i branchen. JYSK TAG-PAP har et mål om at være en dynamisk aktør på det danske tagpapmarked, og være på forkant med den udvikling, der er inden for branchen og byggeriet generelt. Herunder bidrage med løsninger der fremmer energioptimeringen.

Næste step:

Send ansøgning og CV via nedenstående ”søg stillingen”. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor ansøgninger behandles løbende.

Ring meget gerne til AMBIZZION, Peder Vester Henriksen – mobil 5329 6929 eller Michael Schmidt – mobil 6113 5268.