Fagteknisk chef med dybe rødder i trækonstruktioner til ´State of the Art´ organisation i Danmark

Er du konstruktionsingeniør og en ørn til statiske beregninger? Har du indgående kendskab til anvendelse af træ i byggeriet og brænder for det. Har du lyst til at formidle din viden, undervise og rådgive den professionelle verden i Danmark om alt det ypperste indenfor anvendelse af træ i byggeri? Så er du måske den nye fagtekniske chef i Træinformation.

AMBIZZION søger for Træinformation en dygtig fagteknisk chef til Kgs. Lyngby

Træinformation er det mest fremtrædende informationsorgan om træ i Danmark med nyeste viden om træet og dets anvendelse i byggeriet. Foruden rådgivning af medlemsvirksomheder på det professionelle marked er organisationen tale- og lytterør overfor relevante politikere og organisationer i Danmark.

Træinformation blev etableret i 1954 og er en non-profit interesseorganisation, der repræsenterer flere end 900 medlemsvirksomheder og organisationer inden for den trærelaterede byggesektor. Hoved- målgruppen er rådgivere og udførende virksomheder (arkitekter, ingeniører, tømrere og entreprenører).

Visionen er at være den ledende formidler af viden om træ – i forbindelse med brug af træ i byggeri, herunder byggeteknik, statik, arkitektur og miljøforhold – og på den måde udbrede anvendelsen af træ, træprodukter og det træbaserede byggeri.

Stillingen

Som fagteknisk chef bliver du det ingeniørfaglige fyrtårn i organisationen og personen, man spørger til råds og læner sig op ad i beslutningsprocesser. Du bliver den opdaterede ekspert indenfor statik med den nyeste viden indenfor træbyggeri, og er den, som udadtil rådgiver om fejl i byggerier. I samarbejde med den øvrige organisation deltager du i udarbejdelse og udgivelse af bøger fra Træinformations eget forlag om træ og dets mange anvendelsesmuligheder i byggeriet.

Du sidder med og kommenterer på lovstof og giver høringssvar. Træinformation deltager i europæisk normarbejde – et arbejde, du gradvis vil blive introduceret til. Overordnet bliver din opstart grundigt superviseret af vores seniorrådgiver, som både sørger for at dele sin viden og i ro og mag at sætte dig ind i løbende opgaver.

Du bliver faglig og teknisk ansvarlig for kursusudvikling samt underviser på et mindre antal kurser i Danmark. I den forbindelse vil du videreformidle den nyeste viden om tekniske løsninger og principper for træ i byggeriet. Endelig skal du udvikle og vedligeholde mindre regneprogrammer og styrketabeller.

Dine opgaver er:

  • Ansvar for kvalitet i alt teknisk materiale
  • Krumtap for vidensopsamling og vidensudbygning i organisationen
  • Ansvar for teknisk/juridiske indhold og tilbagemeldinger i syn og skønssager.
  • Medansvar for udvikling af publikationer
  • Ansvar for udvikling af analyser og modeller til statisk beregning af styrketabeller, eksempler og regneprogrammer
  • Ansvar for udvikling og fastholdelse af publikationers status som almen teknisk fælleseje

Vi forventer

Du er konstruktionsingeniør med højt fagligt niveau og stor erfaring indenfor statik, byggeteknik og anvendelse af træ i byggebranchen. Besidder stor statisk forståelse og bruger den til udvikling af nye løsninger og beregningsmodeller. Du har et godt kendskab til rådgiver- og byggebranchen med dets aktører og interessenter. Ligesom du har styr på regler, procedurer og processer i forskelligartede byggeprojekter – store som små.

Du sidder måske i en rådgivende ingeniørvirksomhed som beregner og projekterende? Eller du er underviser og forsker på universitet eller tilsvarende institution?

Som person er du udadvendt, ansvarlig og struktureret med gode samarbejdsevner. Du skal kunne gå foran, være udviklende og formå at samle organisationen i sådanne processer. Du lægger kvalitet i alt, hvad du foretager dig, er pålidelig og fremstår på alle måder troværdigt. Kort sagt – et fyrtårn i træbranchen.

Du behersker et perfekt dansk og begår dig fornuftigt på engelsk i skrift og tale.

Vi tilbyder

  • En yderst spændende stilling i en attraktiv organisation med øje for kvalitet og akkuratesse
  • Dygtige medarbejdere, ansvar og muligheder for at sætte dit præg på organisationen
  • Uformelt miljø med store personlige og faglige udviklingsmuligheder
  • Attraktive ansættelsesforhold som modsvarer dine kvalifikationer

Næste skridt

Upload ansøgning og CV via ”søg stillingen”. Du vil på skærmen kunne se, at vi har modtaget dit materiale.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor ansøgninger behandles løbende og fortroligt. Ring meget gerne til AMBIZZION, Leo Brosbøl Sørensen 60 40 83 20 eller Lars Bøgelund 60 37 57 23