-til rådgivervirksomhed med tæt på 60 års virke   

Er du skarp på beregninger og statik? Brænder du for projektering, bygbarhed og god projektledelse? Kan du se dig selv i en alsidig funktion i et mindre rådgiverteam med særdeles stor erfaring og fokus på sparring og faglig stolthed? Kan du svare ja, så kan du meget vel være den nye Konstruktionsingeniør vi søger til L.P.Madsen Rådgivende Ingeniører A/S (LPM)  

Med erfaringer helt tilbage fra 1960 tilbyder LPM sin ekspertise indenfor alle fagområder af byggeriet og opgaver løses indenfor en bred vifte af arbejdsgrene i alle typer af byggeri. LMP bidrager med bygherrerådgivning, projektering, projektledelse, byggestyring, tilsyn og meget mere alt efter kundens ønske og ydelserne leveres gerne med deltagelse i projekter fra idéfasen til byggeriets afslutning. Med baggrund i stor erfaring og solide kompetencer i medarbejder-staben har LPM en meget trofast kundekreds som fortsat vokser og med baggrund heri, søges derfor nu Konstruk-tionsingeniør.

Jobbet:

I en alsidig funktion, hvor sparring med kolleger fylder meget, vil du være involveret i/have ansvar for store projekter hos institutioner og erhvervs-/industribyggeri, såvel som varetage opgaver for den mindre entre-prenør, som har brug for en hurtig bjælkeberegning eller en varmetabsramme. Med den viden og erfaring LPM har, skal og kan der altid være fokus på at levere det bedste produkt til kunden – uanset om det er den offentlige bygherre, private bygherre, entreprenøren eller arkitekten der arbejdes for.

Dine væsentligste opgaver:

Dimensionering og beregning af bærende konstruktioner og i en veksling mellem at varetage egne bereg-ningsopgaver samt at løse andre opgaver i fællesskab med kolleger

Samarbejde og koordinering med interessenter, som f.eks. bygherre, myndigheder, arkitekter etc.

Projektledelse, kvalitetssikring og i varetagelse af tilsyn på byggeplads

Sparring og idegenerering

Vi forventer af dig, at du:

Er uddannet Bygningsingeniør (civil eller diplom) og gerne med statik som speciale

Har min. 3 års erfaring som projekterende bygningsingeniør inden for bærende konstruktioner

Er fleksibel, handlekraftig,  og stortrives i en alsidig rolle

Brænder for beregning og statik, bygbarhed har kendskab til Revit/Autocad

Er en team-player, der arbejder selvstændigt og struktureret samtidigt med, at du i høj grad motiveres af samarbejde samt af et miljø med kompetent og udviklende sparring. Har du erfaring fra rådgiverbranchen er det en fordel, men ikke et krav, så din projekterings- og beregningserfaringen kan være dermed lige såvel være opnået på anden vis.

Vi tilbyder:

En handlingsorienteret virksomhedskultur med nærvær med kunden, faglig stolthed og udvikling i fokus

En spændende og udviklende stilling med STOR indflydelse på og fleksibilitet/frihed i egen funktion og hverdag

En funktion hvor du har mulighed for at udvikle dig og dine kompetencer yderligere

En uhøjtidelig og dialogbaseret kommunikation samt en flad organisationsstruktur

En lønpakke som forhandles individuelt

Du bliver af en mindre team med absolut ”højt til loftet” og engagerede og fagligt særdeles kompetente kolleger. Samtidigt bliver du bliver en del af et set-up, hvor kunden tilbydes stor erfaring og kompetencer inden for alle fagdiscipliner.

LPM har domicil i Odense SØ og helt tæt på den fynske motorvej. Her vil du få din base.

Tiltrædelse: Snarest muligt

Læs mere på lpmadsen.dk og/eller ring til AMBIZZION , Peder Vester Henriksen  – mobil  +45 53 29 69 29

Om L.P.Madsen Rådgivende Ingeniører A/S:

L.P.Madsen Rådgivende Ingeniører A/S er grundlagt i 1960 og løser i dag opgaver indenfor en bred vifte af arbejdsgrene inden for alle typer af byggeri. Virksomheden bidrager gerne bygherren hen imod et bæredyg-tigt byggeri med miljøvenligt materialevalg og sundt arbejdsklima. Der lægger stor vægt på, at alle medar-bejdere arbejder alsidigt, hvilket giver et grundigt overblik over alle faser i et projekt. Samtidig fokuseres på at have et tæt internt samarbejde, for at kunne gøre brug af den store opbyggede ekspertise for gode løsningsforslag.

Kan du se dig selv være en del af et set-up med stor erfaring, kompetente kolleger, muligheder, masser af sparring, humor og ligefrem omgangstone, så send ansøgning og CV via nedenstående ”søg stillingen”.