Er du uddannet maskiningeniør og har kendskab til olie-, gas- og power-industrien? Har du erfaring med udvikling og design af procesanlæg? Kan du begå dig i forskellige kulturer udenfor Danmark? Ser du se dig blive en del af en sund international virksomhed med stort potentiale for fortsat vækst og som kendetegnes ved at have en handlings- og teamorienteret kultur?

Vores kunde, FLOWVISlON A/S er en dansk veletableret virksomhed, grundlagt i 2006, der har specialiseret sig i design og levering af avancerede løsninger til nedbringelse af emissioner. Med de mange års erfaring inden for emissionsteknologileverancer og forbrændingsteknik er virksomhedens DeNOx-systemer banebrydende i mange forskellige applikationer og sammenhænge.

Virksomheden har igennem årene udviklet og implementeret et stort antal anlæg/installationer for internationale kunder. Der er i dag mere end 70 kørende anlæg/installationer på verdensplan. FLOWVISION står nu overfor nye store og næsten ubegrænsede forretningsmuligheder godt hjulpet af de stigende krav fra myndighederne i mange lande til begrænsning af NOx-udledning.

Pr. april 2021 er FLOWVISION opkøbt og blevet en del af Axens Group. Axens er en markant global aktør, der leverer et komplet udvalg af løsninger til omdannelse af olie og biomasse til renere brændtoffer, produktion og rensning af større petrokemikalske mellemprodukter. Desuden udvikler Axens behandlings- og konverteringsmuligheder for naturgas. Læs mere: Axens.net

FLOWVISION fortsætter efter opkøbet som selvstændig enhed.

Stillingen:

Som Project Engineer skal du i samspil med dine kolleger sikre, at projekter bliver gennemført i henhold til gældende kundekrav inden for konstruktion, overfladebehandling og inspektion. Kunderne er i dag inden for cement-, olie/gas-, biomasse-/kedel- og affaldsindustrien, og FLOWVISION er kendt for sine innovative løsninger, sit nærvær i samarbejdet og den høje kvalitet i sine ydelser.

 • Gennemførelse af projekter fra A-Z.
 • Du bliver en nøglespiller i projektfasen hvor dit hoved ansvarsområde bliver det mekaniske design af vores løsninger.
 • Ansvaret for styring af underleverandører for større komponenter.
 • Konceptdesign af vores skræddersyede løsninger til vores kunder.
 • Videreudvikling/optimering af eksisterende løsninger.
 • Udarbejdelse af mekanisk dokumentation for de enkelte projekter.
 • Kvalitetssikre mekanisk dokumentation modtaget fra underleverandører.
 • Deltage i opstart indenfor dit kompetenceområde.

Du bliver involveret i et antal større og mindre projekter løbende, hvor du vil være en nøglespiller inden for design og produktion af løsninger. Du vil få ansvaret for styring af underleverandører for større mekanisk udstyr. Du supportere salg ved gennemgang af tekniske specifikationer og design under tilbudsgivning. Deltagelse i opstart indenfor dit kompetenceområde finder endvidere sted. Via dit relevante tekniske know-how og engagement formår du at opfange og løse mulige udfordringer frem mod afleveringen af projektet. Du er med dét en medvirkende faktor til at sikrer en høj kvalitet hvor kundetilfredshed er i højsæde.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet maskiningeniør
 • Har erfaring med udvikling af procesanlæg og gennemførelse af internationale projekter.
 • Har kendskab til rør standarder, både inden for EN/ISO og ASME standarder.
 • Har kendskab til test og inspektion af trykbærende rør konstruktioner
 • Kan anvende AutoCad og 3D CAD tegning samt kan læse og forstå P&ID.
 • Kendskab til forbrændings teknologi, termodynamik og varmevekslere vil være en fordel.
 • Begår dig flydende på engelsk i tale og på skrift

Du er selvmotiverende og selvkørende, kan træffe beslutninger og du kan sikre høj grad af struktur omkring dig. Du er detalje-, handlings- og procesorienteret og du kan navigere professionelt i en hektisk hverdag. Det forventes, at du er en udpræget team-player med en positiv attitude, der på baggrund af dine kommunikative evner, din robusthed og rettidige omhu formår at bidrage til at sikre fremdrift og ”flow” i projekterne. Du stortrives i en organisation, der udstråler nærvær internt som ekstern.

Du er indstillet på en rejseaktivitet på op til 30 dage om året.

Du tilbydes:

 • En kultur med afgørende fokus på kvalitet, kundeorienterede løsninger og handlinger
 • En alsidig hverdag i et miljø præget af nærvær humor og åbenhed
 • En udviklingskultur med f.eks. design af innovative DeNOx systemer og levering af innovative løsninger, der imødekommer NOx-reduktionsbehov
 • Korte beslutningsveje, høj fokus på medarbejdertrivsel og sammenhold

FLOWVISION er en dynamisk virksomhed med en flad struktur, korte beslutningsveje og en stærk vilje og kultur, som præges af en international ambitiøs stemning. Virksomheden er kendt for at have kvalitet i højsæde i alle aspekter og har indgående erfaring med, at imødekomme de skærpede emissionskrav der pålægges produktionsindustrier.

FLOWVISION står overfor gennemførelse af betydende vækst- og strategiplan i de kommende år. Fundamentet i og omkring FLOWVISON er nu, og vil videre frem, være stærkt. Der er således solide perspektiver for fremtiden.

Dit arbejde vil forgå på virksomhedens adresse i Odense.

Læs mere: www.flowvision-energy.com

Næste step:

Send ansøgning og CV via nedenstående ”søg stillingen”. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, hvorfor ansøgninger behandles løbende.

Ring meget gerne til AMBIZZION, Peder Vester Henriksen – mobil 5329 6929 eller Lars Bøgelund – mobil 60375723