Akustiker – til stærkt akustikerteam

Stillingsopslag

Virksomhed:

103 Rådgivende Ingeniørselskab

Stilling:

Akustiker- til stærkt akustikerteam

Arbejdssted:

Roskilde

Direktør/Partner Peder Vester Henriksen
+45 53 29 69 29 · pvh@ambizzion.dk
Senior Partner Kim Rune Larsen
+45 20 10 58 58 · krl@ambizzion.dk
103 Rådgivende Ingeniører

Har du solid baggrund inden for akustik? Vil du være med til at præge den videre udvikling af virksomhedens stærke akustik-platform i Danmark? Kan du se dig selv være en del af rådgivende ingeniør-team med passionsdrevet kultur? Så kan du være den nye Akustiker vi søger til 103 Rådgivende Ingeniørselskab, afdeling Roskilde.  

103 Rådgivende Ingeniørselskab er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som udfører højt kvalificeret ingeniørrådgivning, indenfor akustik, byggeri og energi baseret på faglig viden og indsigt. På akustikområdet er 103 Rådgivende Ingeniørselskab certificeret laboratorie indenfor ”Miljømåling-ekstern støj” og ”Miljømåling-trafikstøj” samt arbejder med en bred palette af opgaver indenfor akustikens verden.

Virksomheden har succes og oplever en fortsat øget efterspørgsel på deres ydelser indenfor akustik-rådgivning, derfor søges – til nyoprettet stilling – en Akustiker yderlige. Vedkommende skal bidrage med højt kvalificeret rådgivning og opgaveløsning.

Jobbet:

I en afvekslende hverdag får du berøring med alle dele af akustikken, og bliver dermed en del af hele værdikæden i det arbejde og de ydelser, der leveres til kunderne. Du vil blive en del af et akustik-team bestående af 10 personer.

Dine væsentligste opgaver:

Rådgivning af kunder f.eks. bygherrer, arkitekter og ingeniører.

Måling og beregninger af ekstern støj fra virksomheder, vindmøller m.m.

Udvikling/projektering af støjdæmpende løsningsforslag.

Analyse og måling af lyd og vibrationer både i det interne og eksterne miljø, herunder bygnings- og rumakustik.

Projektledelse af egne opgaver inkl. koordinering med interessenter som: myndigheder, entreprenører, projektudviklere etc.

Du vil indgå i processer, hvor din viden og kompetencer skal og vil bidrage til at skabe værdi for kunderne. Yderligere vil du skulle veksle mellem at varetage egne måle- og beregningsopgaver og/eller løse opgaver i fællesskab med kollegaer. Du vil indgå i tæt faglig sparring med kollegaer i et dedikeret akustikteam.

Vi forventer at du:

Er uddannet ingeniør eller tilsvarende.

Har flere års erfaring som akustiker (eller min. 2-3 år) (og gerne) fra en rådgivende virksomhed.

Er ansvarsbevidst, fleksibel, handlekraftig og ser dig selv som udadvendt profil.

Brænder for det faglige og dét at indgå i udviklingen af den akustiske platform.

Du trives med at arbejde selvstændig og have stor indflydelse på egne opgaver samtidigt med, at du ser sparring og vidensdeling som en helt naturlig del af dit virke.

Vi tilbyder:

Engagerede og stærkt fagligt kompetente kolleger i et akustik-team præget af pionerånd

En spændende og udviklende stilling med STOR indflydelse på og fleksibilitet/frihed i egen funktion og hverdag

En alsidig funktion med mulighed for at udvikle dig og dine kompetencer yderligere, samt blive en del af hele værdikæden i forhold til opgaveløsningen.

En uhøjtidelig og dialogbaseret kommunikation og omgangstone i en flad organisationsstruktur

Du bliver en del af et engageret team med absolut ”højt til loftet” og en del af et set-up, med en i dag veletableret akustik-platform med levering af ydelser i hele Danmark, herunder bl.a via eksis-terende rammeaftaler med landsdækkende virksomheder.

103 Rådgivende Ingeniørselskab har domicil i Odense-området samt kontor i Roskilde. Du vil få base på på kontoret i Roskilde, og mulighed for et et omfang at arbejde ud fra din bopæl.

Tiltrædelse: Snarest muligt

Se mere på www.103.dk og www.vibrationsmålinger.dk og/eller ring til AMBIZZION, Peder Vester Henriksen  – mobil  +45 53 29 69 29

Om 103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS:

103 Rådgivende Ingeniørselskab er etableret i 2012 og har i dag etableret sig som en attraktiv rådgivende samarbejdspartner der udfører højt kvalificeret ingeniørrådgivning, projektering, tilsyn og projektledelse inden for byggeri, akustik, vibrationsmåling og energi. 103 Rådgivende Ingeniørselskab leverer rådgivning baseret på en fast stab af kompetente medarbejdere og i tæt samarbejde med en række nært tilknyttede samarbejdspartnere med stor erfaring. 103 Rådgivende Ingeniørselskab´s ydelser bygger på en åben dialog med kunder og samarbejdspartnere der skaber værdi. Uanset størrelsen på opgaven, tilstræber 103 Rådgivende Ingeniørselskab at sikre høj kvalitet, praktiske løsninger, samt effektiv og omkostningsbevidst projektgennemførelse. 

Er det her job dig?

Peder Vester Henriksen - Ejer og partner i Ambizzion

Ansvarlig

Direktør/Partner Peder Vester Henriksen
+45 53 29 69 29 · pvh@ambizzion.dk
Kim Rune Larsen - Senior Partner i Ambizzion

Backup

Senior Partner Kim Rune Larsen
+45 20 10 58 58 · krl@ambizzion.dk

Vi søger også