Genvej til nyt job

med skræddersyet outplacement program

Outplacement gør det nemmere/nemt at komme videre på arbejdsmarkedet

Outplacement er et gennemtænkt og struktureret forløb for den opsagte medarbejder, hvor AMBIZZION på effektiv og god måde hjælper vedkommende til et nyt job. Processen hjælper til at få overblik over den øjeblikkelige situation, afdækker medarbejderens stærke og svage sider, kompetencer, ønsker og muligheder og baner vejen for en målrettet jobsøgning.

Og i sidste ende et nyt job, som er med til at indfri ønsker og behov i en fortsat karriere. En win-win situation for både virksomhed og medarbejder.

Et forløb kunne indeholde:

Indledning og afstemning:

Gennemgang af din situation og baggrund, jobmål, øjeblikkelige ressourcer, personlig historie, forventninger, indsatsområder…hvad skal der til?

Personlighedsanalyse:

Vi arbejder med IPA Nordic, Master MPA og Master ACE på forskellige niveauer.

Ressourcer og planlægning:

Afdækning af faglige kompetencer, personlige kvalifikationer, styrker og svagheder, værdier, jobområder, handlingsplan m.m.

Jobsøgnings – teknik:

Udarbejdelse af Jobsøgningsstrategi, CV, styring af indsats og resultat, kommunika-tion, personlig fremtræden o. lign.

Effektiv jobsøgning:

Vi arbejder med ansøgning, kontaktformer, opsætter strategi for henvendelser, opfølgning samt gennemgår og forbereder omhyggeligt selve jobsamtalen.

For os er målet, at du bliver tilfreds og finder det rigtige match, som fremmer dine jobinteresser på bedste vis.

Kontakt os og få en drøftelse af muligheder og indsatser.