Rekruttering

Fokus og speciale

Primære beskæftigelse og fokus for alle partnere i AMBIZZION er rekruttering og headhunting. Search og executive search af ledere og specialister er vores speciale. Via vedholdende proaktiv search finder vi de bedste. Vi bruger vores kompetencer, hvor vi er bedst, og hvor vi har bevist, at vi kan gøre en forskel i forhold til kunder.

Vi tilpasser den enkelte rekrutteringsproces således, at det enkelte forløb målrettes efter, hvad vi finder bedst i forhold til den stilling, der skal besættes. Vi vælger derfor den form – selection, search, executive search eller headhunting, som vi vurderer er den optimale til opgaven

Alle i AMBIZZION har en baggrund fra ledende stillinger. Desuden har vi en baggrund fra forskellige brancher og uddannelser, hvorfor vi som team supplerer hinanden rigtig godt.

Vores kunder værdsætter os for, at vi er engagerede og vedholdende i relation til search af ledere og specialister. Vi bliver ganske enkelt ved og afdækker markedet bedst muligt, indtil vi er i mål med opstillede kvalifikationer og ønsket profil på den rette kandidat. Denne forretningsfilosofi baseres helt simpelt på vores erfaringer om, at de bedste kandidater i mange tilfælde ikke udelukkende reagerer på traditionelle stillingsopslag.

Selection

Selection hos AMBIZZION er målrettet kandidater, hvor hovedparten af kandidater selv forventes at søge stillingen via et stillingsopslag. Selection er en effektiv løsning til stillinger, hvor det forventes, at der er et tilstrækkeligt antal kandidater, som ønsker at skifte jobfunktion eller virksomhed, og derfor selv søger stillingen proaktivt. Ofte har virksomheden ikke selv tid til at gøre arbejdet, eller måske har virksomheden ikke de nødvendige rekrutteringskompetencer og erfaringer internt i organisationen.

Selection er baseret på at tiltrække kandidater via målrettet annoncering i diverse medier.  Det sker i samarbejde med os, og vores fokus er overvejende jobportaler og sociale medier. Selection kombineres dog altid med search for at sikre et optimalt kandidatfelt og dermed den bedst mulige kvalitet i opgaveløsningen.

Executive search

Hos AMBIZZION er executive search målrettet de kandidater, der i dag har en direktør stilling, er bestyrelsesmedlemmer eller på anden vis indgår i den strategiske ledelse. Alternativt skal kandidater have potentiale til at indtage disse positioner.

I vores arbejde med executive search finder vi også specialister, der passer præcist ind i en given organisation. De kandidater, vi arbejder med, har ofte succes i deres nuværende stilling. Vi går derfor i dialog med kandidaten for at afklare, hvorvidt det er CV- og karriefremmende at skifte til den næste spændende stilling.

 

AMBIZZION står for vedholdende diskret og fortrolig search. Vi skaber samtidig en god og positiv dialog med de bedste kandidater til den enkelte opgave.

Headhunting

Headhunting hos AMBIZZION er ensbetydende med henvendelse til navngivne kandidater. Metoden anvender vi typisk, når vi i samråd med vores kunder vurderer, at det er mest fordelagtigt, at AMBIZZION tager kontakt til mulige navngivne kandidater. Eksempler på områder, hvor headhunting ofte benyttes, er overfor bestyrelses-medlemmer eller executive kandidater til lederstillinger på højt niveau.

Headhunting anvender vi også til executive specialister, dvs. til kandidater, der kan betegnes som knappe ressourcer, og som derfor kan være svære at finde. I begge situationer ønsker vores kunde/virksomheden typisk at være 100% anonym. AMBIZZION bliver i sådanne situationer anvendt til at afdække, hvorvidt kandidaterne overordnet er interesserede i at skifte job, og specifikt om den aktuelle henvendelse har nogen interesse.

100 % Tryghedsgaranti og tilfredsopfølgning

Med afsæt i vores værdier og indstilling til rekruttering, er der nogle konkrete forhold, som er med til at sikre 100% tryghed i samarbejdet for såvel kunde og kandidat.

Vi er aldrig bedre end vores seneste løste opgave. Derfor evaluerer vi løbende alle vores løste opgaver via tilfredsopfølgninger hos såvel kunde som kandidat.

Vi giver minimum 3 måneders 100% garanti på gennemførte rekrutteringer. Det betyder, at såfremt kandidat eller virksomhed i garantiperioden stopper samarbejdet via en opsigelse – uanset årsag, genbesætter vi stillingen uden honorar.

Se vores kundecases