Persondata- og cookiepolitik

Vi tager dine data seriøst

Vi gør alt hvad vi kan for at passe på dine personlige oplysninger.

PERSONDATAPOLITIK

AMBIZZION vægter fortrolighed og beskyttelse af personoplysninger meget højt, og det er vores intention altid at behandle sådanne oplysninger forsvarligt og korrekt. Det er således centralt for os at beskytte vore kandidaters og øvrige samarbejdspartneres personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (GDPR) samt L 68 af 17. maj 2018 (Databeskyttelsesloven).

 

Dataansvarlig

AMBIZZION er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som du giver os i forbindelse med rekrutterings- eller rådgivningsopgaver, og når du uopfordret fremsender dit CV og andre personlige oplysninger til os.

 

AMBIZZION ApS
Østerbro 4, 5690 Tommerup
E-mail: info@ambizzion.dk
Tlf: 70 60 12 23
CVR: 37763136

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren (DPO)

Vores databeskyttelsesrådgiver er Peder Vester Henriksen. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte ham.

Send en e-mail til info@ambizzion.dk eller ring på telefon 53 29 69 29.

 

Databehandlere

Nedennævnte virksomheder behandler data og personoplysninger, vi er dataansvarlige for. Vi har derfor indhentet databehandleraftaler med disse.

 • Master Danmark og ipa NORDIC behandler data og personoplysninger for os i forbindelse med test af kandidater.
 • nCASE varetager og vedligeholder vores it-system.

 

Kategorier af personoplysninger

AMBIZZION indsamler og behandler disse almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, postnummer, by, telefon, e-mail, LinkedIn url, CV, eksamens- og kursusbeviser og foto

 

Formålet med og retsgrundlaget for brug af dine personoplysninger

Indsamling af oplysninger sker alene med henblik på at kunne gennemføre rekrutterings- og rådgivnings-opgaver aftalt med vore kunder, der er virksomheder geografisk placeret i Danmark. Almindeligt tilgængelige oplysninger indsamles via gængse, offentlige kilder – øvrige oplysninger stammer typisk fra dig selv.

 

Om videregivelse/viderebehandling af dine oplysninger

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og forsvarligt. Oplysningerne formidles udelukkende til de virksomheder, som vi løser rekrutteringsopgaver for – og i så tilfælde med din udtrykkelige accept.

 

Datasikkerhed hos os

Nøje afstemte procedurer og sikkerhedsforanstaltninger beskytter vores systemer mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi opbevarer.

 

Vi har bl.a. følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, der kun giver adgang, hvor det er nødvendigt
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger for personale med adgang til administrations-systemer
 • De data, du sender til os på hjemmesiden, sker via et system som lever op til EU-forordningen (GDPR)
 • Opdateret firewall
 • Opdateret software

 

Dine rettigheder jf. persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder.

 

Du har altid ret til at anmode om, at:

 • modtage oplysning om, hvorfor vi behandler dine personoplysninger
 • få indsigt i de personoplysninger, som vi håndterer relateret til dig
 • få urigtige personoplysninger rettet

 

Du har altid ret til at:

 • få dine personoplysninger slettet – med mindre disse er arkiveret som følge af en rekrutteringsproces, hvor du er blevet ansat af vores kunde. Vi har i så tilfælde behov for dine oplysninger i den garantiperiode, som vi lavet aftalt med pågældende kunde.
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

 

Hvis du gerne vil gøre dine rettigheder gældende, kan du altid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter personoplysninger, så snart de ikke længere har nogen relevans og altid senest efter 12 måneder.

 

Hvordan kan jeg klage over jeres behandling af mine personoplysninger?

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, og har vi af god grund afvist din klage, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.
Tlf.: 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk

 

Opdatering af denne politik

AMBIZZION er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af Personoplysninger og databeskyttelse. Politikken gennemgås for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. På www.ambizzion.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

Cookiepolitik

Introduktion til cookies

Ejeroplysninger

Ambizzion
Østerbro 4
5690 Tommerup St.

+45 70 60 12 23
info@ambizzion.dk